Primăria comunei Seleuș a județului Arad, a organizat în perioada 19 – 23 mai 2021,  în localitatea Moneasa, cea de a VI-a ediţie a seminarului coregrafic, ,,Magia dansului”. Au participat 48 de  instructori – coregrafi, dansatori și reprezentanți ai instituțiilor de cultură din mai multe regiuni ale țării: Sibiu, Cluj, Bistrița, Hunedoara, Timiș, Alba, Prahova, Neamț, Botoșani, Bacău, Ilfov, Maramureș, Brăila și Arad.

În cadrul seminarului, s-au predat dansuri populare tradiționale din județele: Botoșani, maestru coregraf, Ionel Petrișoru –  Bacău, Robert Costrovanu și Sibiu, Vasile Stoia.

Județul Maramureș a fost reprezentat de maestrul coregraf, Grigore Simionca din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ,,Liviu Borlan” Maramureș.

Scopul acestor seminarii coregrafice este acela de a se crea schimburi culturale între instituții, asociații culturale și ansambluri tradiționale, de învățare, cunoaștere, valorificare și promovare a dansurilor specifice fiecărei regiuni în parte. Au avut loc discuții și dezbateri pe diferite teme în ceea ce privește dansul tradițional românesc: evoluția dansului, noțiuni și termeni specifici, practica pedagogică de predare a dansului având un limbaj comun pentru o bună înțelegere, dar și despre sistemele de  notare grafică a mișcărilor.

 Aceste cursuri de dans, la nivel național, din cadrul  seminariilor coregrafice, au un rol important în dezvoltarea capacității și posibilității de a învăța  dansurile tradiționale a altor zone folclorice ale țării, pentru a putea fi cunoscute și transmise în teritoriu formațiilor și ansamblurilor în mod special tinerilor, în vederea punerii lor în practică, dar și de îmbogățire a cunoștințelor  și a  repertoriului.

 

Text și foto: maestru coregraf Grigore Simionca

 

 

Pin It on Pinterest

Share This