Despre noi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Liviu Borlan Maramureş funcţionează ca aşezământ cultural în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale. Finanţarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş se realizează din subvenţii din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş şi venituri proprii.

Obiective:

Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivele instituţiei sunt următoarele:

 • Cercetarea tradiţiei şi creaţiei populare specifice fiecărei zone (subzone) etnoculturale, în dinamica ei culturală.
 • Publicarea de studii, articole științifice și colecții de folclor.
 • Conservarea tradiţiilor şi valorilor perene ale culturii populare, apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare.
 • Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală; stimularea procesului de creaţie populară în toate genurile artistice.
 • Promovarea bunurilor culturii populare – tradiţionale sau contemporane, integrarea lor, ca marcă a identităţii etnoculturale, în circuitul internațional de valori.
 • Perfecţionarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, păstrării şi valorificării tradiţiei şi creaţiei populare.
 • Propune zone de obiceiuri şi tradiţii protejate din cadrul judeţului Maramureş.

 

 Scurt istoric al instituţiei:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Liviu Borlan Maramureş înfiinţat în anul 1956 sub numele de Casa Creaţiei Populare, este instituţie publică de cultură, finanţată din subvenţii de la bugetul local şi din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş, având ca obiective principale cercetarea, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale în contextul dezvoltării culturii naţionale. Cu o echipă de specialişti în etnologie, mitologie, folclor, audio-video – instituţia maramureşeană de profil îşi propune să-şi aducă o contribuţie esenţială la acest important şi complex fenomen de cercetare, arhivare şi promovare a tot ceea ce este valoros în viaţa culturală şi spirituală a Maramureşului şi a zonelor limitrofe.

Denumirea actuală a instituției datează din luna mai 2019, când, în urma Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 83/aprilie 2019, a avut loc reorganizarea Centrului, prin comasarea cu Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan”.

Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş  este concretizată prin planificarea campaniilor de cercetare în teren, prin realizarea de manifestări cultural-tradiţionale în judeţ, vernisarea de expoziţii în ţară, în străinătate, târguri ale meşterilor populari în judeţ şi în ţară, promovarea tinerilor interpreţi ai muzicii populare autentice. În conformitate cu obiectivele şi strategia instituţiei, continuăm  activitatea de tipărire a diverselor lucrări ce se integrează în programul de promovare a culturii tradiţionale. Astfel, prin intermediul editurii noastre (Editura Ethnologica) punem la dispoziţia specialiştilor dar şi a publicului larg  volume din colecţia “Cultura tradiţională”,  “Imago Mundi”,  „Lirica”,  „Axis Mundi”,  „Personalităţi”. Tot la editura instituţiei se tipăreşte “Memoria Ethnologica”, revistă ştiinţifică a C.J.C.P.C.T. MM. O menţiune specială trebuie să facem în cazul revistei “Memoria Ethnologica”: în anul 2011 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) a evaluat publicaţia noastră şi a decis acordarea acreditării la nivelul C, în anul 2010 revista fiind acreditată de CNCSIS la nivel B+, ceea ce înseamnă o recunoaştere atât la nivelul naţional cât şi internaţional. Tot în cadrul acţiunii de susţinere şi promovare a culturii tradiţionale organizăm tabere Naţionale de Fotografie şi  tabere de pictură şi artă populară. Componenta de cercetare prezintă o  prioritate în activitatea instituţiei.

 

Organigramă şi Regulament de organizare şi funcţionare

 

Lista funcţiilor din CJCPCT Maramureş

Legislaţie specifică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
 • Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2491/27.11.2009 – pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
 • Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2678/24.11.2010 pentru modificare Anexei nr. 2, parte integrantă a Ordinului nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Pentru resurse legislative în domeniul patrimoniului cultural vă rugăm vizitaţi pagina oficială a Ministerului Culturii.

Personalul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş

 • Manager: Lucian Claudiu Iluț
 • Contabil şef: Andreea Lupșe

Referenţi

 • Consultant artistic: Nicolae Păuna Scheianu
 • Șef birou conservare – promovare: – Diana Denisa Țicală
 • Birou conservare-promovare:  – Maria Mirela Poduț,
  •                                               – Marius Marian,
  •                                               – Isabella Csiszar,
  •                                               – Ella Kiss-Toth
  •                                               – Florin Avram
  •                                               – Grigore Simionca
 • Departament contabilitate: Fabiola Pop
 • Responsabil achiziții publice: Maria Buftea

 

Profesori

 • Canto popular: Bledea – Cîrlig Diana Nicoleta, Dan Mihaela – Gabriela, Viezer Ramona – Monica
 • Teoria muzicii: Bolchiș Ioana – Camelia
 • Vioară: Dan Daniel – Marius, Cordea Vasile – Daniel, Rogojan Bogdan – Alexandru
 • Instrumente de suflat: Marc Gusti, Cozma Mihai – Ovidiu
 • Coregrafie: Danciu Gabriela – Laura
 • Chitară: Iluț Lucian – Claudiu, Irimuș Sorin Romulus
 • Canto muzică ușoară: Lupșe codruța – Anca
 • Orgă: Vartolaș Ioan – Sebastian, Pop Alin – Mihăiță
 • Acordeon: Pop Alin – Mihăiță
 • Pian: Pop Marius Dacian
 • Arte plastice: Rus Postumia – Simina

Pin It on Pinterest

Share This