Politică de confidențialitate

Stimate utilizator,

Vă rugăm sa citiţi cu atenţie informațiile de mai jos, privind funcționarea acestui site web și drepturile dumneavoastră garantate de General Data Protection Regulation (GDPR) Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018.

Acestă politică de confidențialitate aparține Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș, abreviat în cele ce urmează ca CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș și se referă exclusiv la site-ul web www.cultura-traditionala.ro și paginile web aparținătoare www.memoria-ethnologica.ro. Suntem deplin conștinenți de importanța datelor dumneavoastră personale și de felul în care acestea sunt colectate și folosite. Politica de confidențialitate detaliază care sunt informațiile pe care le vom culege despre dumneavoastra atunci când accesați serviciul nostru online (site-ul nostru), precum și serviciile oferite de terți prin intermediul site-ului nostru, cum vor fi folosite aceste informații, cum puteți deține controlul acestui proces în ceea ce vă privește, cum puteți solicita rectificarea acestor date sau eliminarea lor. Nu vom folosi sau partaja informațiile pe care le obținem despre dumneavoastra cu absolut nimeni (online sau offline). Datele personale colectate prin accesarea site-ului nostru vor fi folosite strict sub condițile prezentate în acest document public.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Scopul prelucrării datelor

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș sunt următoarele:

Comunicare prin e-mail; Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite posibile comunicări prin mesaje pe căsuța poștală electronică.

Analiză statistică; Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Dreptul de acces la datele dumneavoastră; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele personale, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor; în cazul în care solicitați acest lucru, noi rectificăm datele cu caracter personal inexacte sau incomplete, în măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (I) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (II) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (III) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie șterse conform legislației relevante.

Dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale.

Dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. 

 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor; dreptul la opoziție și procesul decizional inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul la retragerea consimțământului; în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ.

!!! În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. În situația retragerii consimțământului acordat în vederea prelucrării datelor, conform prevederilor art. 7 alin. 3 din Regulamentul UE 679/2016 retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate care a avut loc înainte de retragerea acestuia. !!!

Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

 • Prin solicitare scrisă; acceptăm doar solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat.
 • Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.
 • Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea, de exemplu carte de identitate sau pașaport.

 

În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș sau orice întrebare pot fi adresate către adresa de email:  cjcpctmm@gmail.com

Ce date sunt stocate de cultura-traditionala.ro?

 1. Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice.

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul dumneavoastră de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat) către serverul contractat de noi, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experientei dumneavoasrtă pe site.

Datele contului de utilizator – website-ul www.cultura-traditionala.ro și www.memoria-ethnologica.ro nu înregistrează conturi de utilizatori.

Utilizarea de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul dumneavoastră de internet şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dumneavoastră şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului.
Pagina noastră online conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet.

 

 

Fisierele cookie vor fi împărțite pe categorii: 

 • Cookie-uri esențiale. Sunt necesare pentru funcționarea unui site. Modulele de cookie-uri esențiale sunt folosite pentru a putea autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
 • Cookie-uri de funcționalitate. Sunt folosite pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la un site. Acest lucru permite salutarea după nume și preferințele dumneavoastră pentru Newsletter, etc.
 • Cookie de targetare.
 • Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies.
 • Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie.
 • Cookie-uri de măsurare a traficului 
 • Cookie-uri pentru parteneri.

 

 1. Plugin-uri de reţele sociale – Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: facebook.com).

 

CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet accesate din portalul nostru.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare. 

Politica de colectare cookies

Aceasta politică se referă la cookie-urile paginilor web operate de CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș, Baia Mare, Str. Culturii nr. 7A, cod poștal 430316, https://www.cultura-traditionala.ro

 Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

 

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelorşi intereselor fiecărui utilizator.

 

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, publicitate relevantă.

Contin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie- urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Care sunt opțiunile dvs. privind cookie-urile

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.

Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informaţii detaliate despre posibilităţileşi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

In acest sens Cookie-urile Esentiale (fara de care site-ul nostru nu mai poate functiona corect) nu pot fi editate.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dumneavoastră:

 • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
 • Setări cookie în Firefox – Firefox;
 • Setări cookie în Chrome – Chrome;
 • Setări cookie în Safari – Safari;
 • Setări cookie în Edge – Edge;
 • Setări cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

 

Exemple de întrebuinţări importante ale cookieurilor:

 • Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
 • Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).
 • Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.

 

Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Acceptarea condiţiilor

 

Acesta este site-ul oficial al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș, realizat în vederea asigurării unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor instituţiei. Utilizarea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări, acces la informații despre proiecte şi ştiri referitoare la Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș.

Ce este un serviciu electronic ?

În cadrul siteului un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș

 Există două tipuri de servicii electronice oferite de către site:

 • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș
 • servicii de comunicare interactivă, care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăţi serviciile şi activităţile Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș

 

 

Neangajarea răspunderii

CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, vom încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită:

 • Este exclusiv de natură generală;
 • Nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
 • Poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conţinutului site-ului

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de către CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. În cazuri excepţionale, administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

 

Pin It on Pinterest

Share This
?>