Despre noi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş funcţionează ca aşezământ cultural în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale. Finanţarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş se realizează din subvenţii din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş şi venituri proprii.

Obiective:

Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivele instituţiei sunt următoarele:

 • Cercetarea tradiţiei şi creaţiei populare specifice fiecărei zone (subzone) etnoculturale, în dinamica ei culturală.
 • Conservarea tradiţiilor şi valorilor perene ale culturii populare, apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare.
 • Dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală; stimularea procesului de creaţie populară în toate genurile artistice.
 • Promovarea bunurilor culturii populare – tradiţionale sau contemporane, integrarea lor, ca marcă a identităţii etnoculturale, în circuitul intențional de valori.
 • Perfecţionarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, păstrării şi valorificării tradiţiei şi creaţiei populare.
 • Propune zone de obiceiuri şi tradiţii protejate din cadrul judeţului Maramureş.

 

 Scurt istoric al instituţiei:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş înfiinţat în anul 1956 sub numele de Casa Creaţiei Populare, este instituţie publică de cultură, finanţată din subvenţii de la bugetul local şi din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş, având ca obiective principale cercetarea, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale în contextul dezvoltării culturii naţionale. Cu o echipă de specialişti în etnologie, mitologie, folclor, audio-video – instituţia maramureşeană de profil îşi propune să-şi aducă o contribuţie esenţială la acest important şi complex fenomen de cercetare, arhivare şi promovare a tot ceea ce este valoros în viaţa culturală şi spirituală a Maramureşului şi a zonelor limitrofe.

Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş  este concretizată prin planificarea campaniilor de cercetare în teren, prin realizarea de manifestări cultural-tradiţionale în judeţ, vernisarea de expoziţii în ţară, în străinătate, târguri ale meşterilor populari în judeţ şi în ţară, promovarea tinerilor interpreţi ai muzicii populare autentice. În conformitate cu obiectivele şi strategia instituţiei, continuăm  activitatea de tipărire a diverselor lucrări ce se integrează în programul de promovare a culturii tradiţionale. Astfel, prin intermediul editurii noastre (Editura Ethnologica) punem la dispoziţia specialiştilor dar şi a publicului larg  volume din colecţia “Cultura tradiţională”,  “Imago Mundi”,  „Lirica”,  „Axis Mundi”,  „Personalităţi”. Tot la editura instituţiei se tipăreşte “Memoria Ethnologica”, revistă ştiinţifică a C.J.C.P.C.T. MM. O menţiune specială trebuie să facem în cazul revistei “Memoria Ethnologica”: în anul 2011 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) a evaluat publicaţia noastră şi a decis acordarea acreditării la nivelul C, în anul 2010 revista fiind acreditată de CNCSIS la nivel B+, ceea ce înseamnă o recunoaştere atât la nivelul naţional cât şi internaţional. Tot în cadrul acţiunii de susţinere şi promovare a culturii tradiţionale organizăm tabere Naţionale de Fotografie şi  tabere de pictură şi artă populară. Componenta de cercetare prezintă o  prioritate în activitatea instituţiei.

 

Organigramă şi Regulament de organizare şi funcţionare

 

Lista funcţiilor din CJCPCT Maramureş

Legislaţie specifică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
 • Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2491/27.11.2009 – pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
 • Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2678/24.11.2010 pentru modificare Anexei nr. 2, parte integrantă a Ordinului nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Pentru resurse legislative în domeniul patrimoniului cultural vă rugăm vizitaţi pagina oficială a Ministerului Culturii.

Personalul Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş

 • Director: prof.  dr. Ştefan Mariş

Referenţi

 • Departament literatură: Nicolae Păuna Scheianu
 • Departament video-film: Felician Săteanu
 • Departament muzică: Florin Avram
 • Departament etnologie: Isabella Csiszar şi Mirela Ardelean
 • Departament informatică: Marius Marian
 • Departament coregrafie: Alexandru Chioran
 • Birou conservare-promovare: Florin-Vasile Pop
 • Departament contabilitate: Daniela Pop
 • Contabil şef: Bodnar Lucia
 • Arhivar: Maria Pop
Departamentul Foto-Video
Activitatea departamentului foto-video a constat în următoarele activităţi generale:

 • Participarea la toate acţiunile organizate de instituţie în decursul anului şi la proiectele comune cu alte instituţii.
 • Culegerea de date din zonele etnofolclorice prin mijloace tehnice specifice, pentru completarea arhivei foto-video a instituţiei.
 • Pregătire şi realizarea de proiecte de profil, tabere foto, expoziţii de fotografie etnografică, producerea de film documentar-etnografic.
 • Participarea la diferite expoziţii, festivaluri de film şi fotografie la nivel naţional şi internaţional.
 • Proiecte pentru atragere de fonduri de finanţare.
 • Completarea arhivei de fotografie a instituţiei cu imagini vechi de la diferiţi fotografi, colecţionari sau alţi depozitari de fotografii vechi.
 • Colaborarea directă cu conducerea Căminelor culturale din judeţ în vederea adunării de informaţie foto-video cu caracter etnofolcloric.

Sectorul  de activitate film video a reuşit să se evidenţieze prin mai multe  realizări dintre care putem enumera:

 • Filmarea in format video a acţiunilor culturale organizate de  instituţie, pentru arhiva proprie.
 • Documentarea şi conceperea metodei de transpunere a arhivei video în  sistem digital.
 • Deplasarea în teren pentru cercetare şi  documentare în vederea realizării filmărilor necesare pentru  producţia de filme etnologice.
 • Colaborarea în cadrul instituţiei cu colegii coordonatori ai  celorlalte departamente:- arte plastice, coregrafie-muzică,  literatură.
 • Colaborarea cu specialişti din afara instituţiei în vederea  realizării de filme documentare, dintre care putem aminti pe: prof.  Pamfil Bilţiu, prof. Parasca Făt, actorul Paul Antoniu, Nicoară  Timiş, s. a.
 • Colaborarea cu instituţii mass-media în vederea promovării  activitaţilor şi realizărilor noastre.
 • Conceperea scenariilor pentru filmele realizate. “TÂNJAUA DE PE MARA”; “ŢINUTUL BINECUVÂNTAT DE DUMNEZEU”; “JURNAL ÎN RAMĂ”; “BUCURIA VIEŢII”; ”TRADIŢIE ŞI MODERNITATE ÎN FOLCLORUL MARAMUREŞEAN”; “MOŞII DE FLORII”; “PAŞTELE ANIMALELOR”; “ICOANA”; “PRIMELE IUBIRI”; “OBICEIURI DE PAŞTI ÎN CUPŞENI “; “DESFĂCUTU DE FĂCĂTURĂ “Producerea  cu mijloace proprii a mai multor filme documentare de scurt metraj:
Departamentul de cercetare
 • Florin Ioan Avram
 • Corina Isabella Csiszár
 • Ștefan Mariș
 • Maria Mirela Poduț
 • Felician Săteanu
Departamentul Literatură
Judeţul Maramureş este recunoscut în lume şi în ţară pentru folclorul său, pentru obiceiurile şi tradiţiile care se păstrează încă vii, dar şi pentru literatura populară, cu precădere pentru lirica populară, de o originalitate şi de o profunzime aparte.

Poezia populară din Maramureş are valenţe care îi conferă unicitate şi valoare inestimabile, fiind aici singura formă de manifestare a creaţiei literare în limba română până la începutul secolului XX.

Departamentul de literatură populară şi-a direcţionat preocupările pentru:

editarea în bune condiţii a revistei “Memoria Ethnologica”, cu două apariţii pe an, în numere duble (iunie şi decembrie), în format A4, 120-180 pagini, aflată la Nr. 21-23.
editarea lucrărilor de profil prin Editura “Ethnologica” a Centrului Creaţiei Populare Maramureş
cercetări etnologice individuale şi de grup privind literatura populară.
studierea şi valorificarea colecţiilor de folclor aflate în instituţie sau la diverşi culegători din teritoriu
participarea unor creatori din judeţ, poeţi şi scriitori din mediul urban sau din mediul rural la Festivalurile locale, judeţene şi naţionale de literatură şi artă.
selectarea şi editarea unor lucrări ale unor autori de talent din judeţ. Centrul Creaţiei Populare Maramureş a editat, în ultimii 5 ani 5 volume de poezie premiate la concursurile de profil din ţară şi din judeţ, premii acordate de instituţie, constând în publicarea lucrării: Vasile Marchiş, Adela Naghiu, Claudia Tomescu, Vasile Dragoş, Mircea Crişan.
selectarea şi editarea celor mai valoroase colecţii de folclor literar de la colecţionarii din judeţ
reprezentarea instituţiei la manifestările literare importante din judeţ şi din ţară.
reflectarea în presă a activităţilor importante ale Centrului Creaţiei.
organizarea unor întâlniri, simpozioane şi colocvii pe teme aparţinând acestui domeniu împreună cu alte instituţii de profil şi cu Universitatea de Nord din Baia Mare.

Departamentul de literatură se preocupă în permanenţă de traducerea în limbi de circulaţie mondială a poezie populare maramureşene. În ultimii ani, prin grija acestui sector de activitate au fost editate la editura instituţiei:

“Hori de femei din Breb”, de Sanda Golopenţia, Prof. univ. la Universitatea Brown, Princeton, SUA, cu un studiu introductiv de Sanda Golopenţia şi Peg Hausman.
“Folclor din Transilvania”, Trad. de Prof.univ. Ana Olos, Universitatea de Nord, Baia Mare.
Se află în pregătire o noua selecţie de 150 poezii populare traduse de Raluca Vida, Doctorand la Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj Napoca.

De asemenea, Centrul Creaţiei Populare Maramureş, prin referentul de specialitate Nicolae Scheianu organizează anual, împreună cu Primăria Vişeu de Sus şi cu Ocolul Silvic Vişeu de Sus – Tabăra Naţională de Literatură de pe Vaser, aflată la a 7-a ediţie, unde participă şi tineri poeţi din mediul rural şi este partener de organizare la Tabăra de literatură de la Ocoliş, Maramureş

Departamentul de Arte Plastice
Au participat la diferite concursuri  nationale de artă naivă un număr de patru persoane, unde s-au  obţinut şi premii (Cluj – Napoca, Piteşti etc.). Am participat la  Târgul meşterilor populari organizat de Camera de Comerţ şi  Industrie, Primăria municipiului Baia Mare şi la diferite manifestări organizate  în judeţ (Festivalul Nunţilor, Hora la Prislop, etc.).

Alte manifestări importante:     

 •  Tabăra pictorilor şi sculptorilor –  membri ai Asociaţiei artiştilor plastici din Maramureş (Sighetul  Marmaţiei);
 •  Expoziţia de artă plastică:  Salonul de primăvară (Baia Mare)
 •  Salonul de toamnă (Baia Mare);
 •  Expoziţia de pictură – sculptură  (Sighetul Marmaţiei).
Departamentul coregrafie-muzică

A. Coregrafie

Dansul popular este o  creaţie artistică,  care prin mijloacele specifice  dansului,  reflectă viaţa  cu multiplele ei aspecte. Departamentul  coregrafie se ocupă cu acţiuni de cercetare şi conservare a  dansului popular autentic:
Acţiuni de cercetare şi  conservare în vederea îmbunătăţirii spectacolelor  folclorice cu elemente de autenticitate

 • Colaborează cu  instructorii  formaţiilor în vederea  montării  de spectacole reprezentative.
 • Sprijină  instructorii Ansamblurilor şi grupurilor folclorice prin    organizarea de cursuri de dans.
 • Acordă  sprijin de specialitate în organizarea de festivaluri şi  manifestări deja tradiţionale.
 • Cercetare de  teren în vederea culegerii şi filmării de dansuri populare.
 • Cursuri de  dans pe lângă Ansamblul Florile Maramureşului.

B. Muzică

Cântul  popular a însoţit existenţa ţăranului român din  negurile istoriei până în prezent şi a suferit de-a  lungul timpului numeroase transformări dar în ansamblul său  şi-a păstrat unitatea şi omogenitatea fiind unul dintre lucrurile  primordiale care ne definesc ca popor şi care ne asigură păstrarea  identităţii naţionale în contextul tendinţei de globalizare  caracteristică prezentului.

Departamentul  muzică din cadrul Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiţionale  are ca domeniu de activitate cercetarea, conservarea şi  valorificarea folclorului muzical maramureşean. Cele patru zone  folclorice şi zonele de interferenţă prezente pe teritoriul  judeţului Maramureş asigură o mare diversitate folclorului muzical  aferent arealului nostru de cercetare.

În  cadrul acţiunilor de cercetare a satelor Maramureşului istoric şi  a celor din Lăpuş, Chioar şi Codru, departamentul muzică se ocupă  cu înregistrarea, arhivarea şi promovarea creaţiilor  muzicale, tradiţionale, vocale şi instrumentale care se mai găsesc  încă.

Funcţionarea  ansamblurilor folclorice pe raza judeţului nostru implică  responsabilitatea departamentului muzică în îndrumarea  muzicală, alegerea repertoriului şi autenticitatea interpretării   soliştilor vocali şi instrumentişti şi a orchestrelor populare  sau a tarafurilor tradiţionale.

Colaborarea cu  alte instituţii similare din alte judeţe organizatoare de  concursuri şi festivaluri a dus la obţinerea de distincţii de  către tinerii interpreţi maramureşeni.

Ansamblul  Florile Maramureşului care activează pe lângă instituţia  noastră asigură o experienţă benefică pentru tinerii solişti  vocali şi instrumentişti în formarea şi desăvârşirea  lor profesională.

Confirmări: La concursul naţional de muzică  populară pentru tineri interpreţi CJCPCT Maramureş a trimis o  reprezentantă a folclorului maramureşean cunoscută în  această zonă, deosebit de talentată şi pasionată: Ana Maria  Cardoş. În urma evoluţiei remarcabile, juriul al cărei  preşedinte a fost renumitul interpret Aurel Tămaş, reprezentanta  judeţului nostru a obţinut premiul al III-lea.

Bibliotecă
Biblioteca instituţiei noastre dispune de un numar de peste 475 de cărţi dintre care amintim:

 • Tancred Bănăţeanu – Arta populară din nordul Transilvaniei, Editura Casa Creaţiei, Maramureş, 1969
 • Francisc Nistor – Creaţii şi creatori populari, Casa Creaţiei, Maramureş, 1967
 • Ion Bogdan, Mihai Olos, Nicoară Timiş – Calendarul Maramureşului, Asociaţia folcloriştilor şi etnografilor, Asociaţia tinerilor artişti, Baia Mare, 1980
 • Valentin Băinţan – Arta corală din Maramureş, Baia Mare, 1982
 • Ortansa Dogaru – Ornamentele şi croiul costumului popular, Editura C.I.C.P.M.A.M., 1984
 • Gheorghe Pop – Folclor muzical din Maramureş, Baia Mare, 1982
 • Sogyal Rinpoche – Cartea tibetană a vieţii şi a morţii, Editura Herald, 1992
 • Gail Kligman – Nunta mortului, Editura Polirom, Iaşi, 1998
 • Peter Lengyel – Din Maramureş, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006
 • Pentru alte informaţii putem fi contactaţi la numărul de telefon: 0262. 211560; persoana de contact referent etnolog Corina Isabella Csiszar

Pin It on Pinterest

Share This